Τρίτη, 8 Μαρτίου 2016

ΣΑΜΟΣ: Διαδικασία ηλεκτροδότησης του Κολυμβητηρίου Καρλοβάσου, διευκρινίζουμεΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
Σάμος, 08/03/2016

                           ΠΡΟΣ : Μ.Μ.Ε. ΣΑΜΟΥ          
                                                        
                                             
Ταχ. Δ/νση:
Ταχ. Κώδικας:

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
FAX :
Email:
Πλατεία Δημαρχείου
831 00  Σάμος


22733 - 50140
22730 - 24401


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σε συνέχεια αναφοράς που έγινε στη διαδικασία ηλεκτροδότησης του Κολυμβητηρίου    Καρλοβάσου, διευκρινίζουμε τα κάτωθι:
1)     Για το Κολυμβητήριο Καρλοβάσου υπήρξε απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Σάμου που αφορούσε στην ολοκλήρωση των ενεργειών που απαιτούνται για την προσωρινή παραλαβή του έργου. Μεταξύ των αναγκαίων ενεργειών προς τούτο είναι και η ηλεκτροδότηση αυτού.
2)     Μοναδικός πάροχος στην χώρα μας, όπως είναι γνωστό, ηλεκτρικής ενέργειας είναι η ΔΕΗ (ΔΕΔΔΗΕ) και ως εκ τούτου δεν τίθεται θέμα επιλογής ή διαδικασία διαγωνισμού ως προς αυτό.
3)     Προκειμένου να εγκριθεί η ηλεκτροδότηση απαιτείται εκ του νόμου η διενέργεια επισκόπησης από την ΔΕΔΔΗΕ και η κοστολόγηση αυτής. Το ύψος της δαπάνης επομένως δεν καθορίζεται από τον Δήμο αλλά από την πάροχο εταιρεία με βάση συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές.
Από τα ως άνω, προκύπτει ότι ουδεμία μεροληπτική ή εκτός νόμου διαδικασία  ακολουθήθηκε στην παροχή ρεύματος στο Κολυμβητήριο Καρλοβάσου. Σημειώνουμε δε ότι πρόκειται για ένα έργο κοινωνικού χαρακτήρα και υψηλού συμβολισμού, που παρουσιάζει πολυετή καθυστέρηση και επομένως η ολοκλήρωση παραλαβής του είναι επιβεβλημένη, γεγονός που επισημάνθηκε και στην σχετική συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο Σάμου. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, στη διάθεσή σας.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου