Παρασκευή, 15 Απριλίου 2016

Αύριο Σάββατο ώρα 13:00 16η Απριλίου 2016 έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με ένα και μοναδικό θέμα την μετακίνησης του Δημάρχου Σάμου κου Μιχάλη Αγγελόπουλου και κλιμακίου αιρετών συμβούλων στην Τουρκία.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΣΑΜΟΣ Τ.Κ. 83100
ΤΗΛ. 22733-50111
          22733-50126
FAX : 22730-24401

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Σάμος,   15 Απριλίου 2016
Αρ. πρωτ. 81

ΠΡΟΣ
1.   Δήμαρχο Σάμου
2.   Δημοτικούς Συμβούλους Σάμου.
      (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

ΚΟΙΝ.
1.   Βουλευτή Σάμου
2.   Αντιπεριφερειάρχη Σάμου
3.   Περιφερειακούς συμβούλους
4.   Εκπροσώπους  Κομμάτων
5.   Μ.Μ.Ε.
 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου»
(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεών του (Πλατεία Πυθαγόρα) την 16η του μηνός Απριλίου 2016, Σάββατο  και ώρα έναρξης 13:00 για  συζήτηση  στο πρώτο και μοναδικό θέμα  της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο :  Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου Σάμου κου Αγγελόπουλου και κλιμακίου αιρετών συμβούλων στην Τουρκία.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω των στενών χρονικών περιθωρίων σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 140 του ν.3463/2006 και του άρθρου 18 παρ.15 του ν.4071/2012.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 
                                                                             Αμυρσώνης Κων/νος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου