Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016

Αύριο Πέμπτη, 23 Ιουνίου, στις 19:00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σάμου με 48!!! θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Με 48 θέματα η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΜΟΥ, ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ,  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 13067/17-6-2016,  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Άρθρο 67, Ν.3852/10).
1.Συζήτηση – ενημέρωση για τις εξελίξεις στο θέμα του Μεταναστευτικού-Προσφυγικού  
 στη Σάμο.
Εισηγητής: Αμυρσώνης Κων/νος πρόεδρος Δ.Σ.
2.Αναμορφώσεις προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Οικονομική επιτροπή- Οικονομική υπηρεσία
3.Τροποποίηση ΟΠΔ Δήμου Σάμου οικ. έτους 2016.
Εισηγητής:  Οικονομική επιτροπή - Οικονομική υπηρεσία
4.Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης Δήμου Σάμου.
Εισηγητής: Τμήμα Ανθρωπινού δυναμικού & διοικητικής μέριμνας
5.Πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες  ή εποχιακές η πρόσκαιρες ανάγκες μέχρι δυο ή  κατ΄ εξαίρεση τρεις μήνες για κάλυψη πυροπροστασίας.
Εισηγητής: Τμήμα Ανθρωπινού δυναμικού & διοικητικής μέριμνας
6.  Έγκριση απόφασης του ΝΠΔΔ ΔΟΤΟΥΡΣ με θέμα: Τακτοποιητική αναμόρφωση Π/Υ οικ
    έτους 2016 (Ορθή επανάληψη).
    Εισηγητής: Οικονομική υπηρεσία 
7.  Έγκριση Εγχειριδίου διαδικασιών διοικητικής ικανότητας Δήμου Σάμου για
    συγχρηματοδοτούμενα έργα.
    Εισηγητής: Τμήμα προγραμματισμού
8.  Έγκριση δαπάνης για την  φιλοξενία μαθητών από την Κύπρο στα πλαίσια της  
    συνεργασίας του Δήμου Σάμου και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της  
    Κύπρου»   
    Εισηγητής: Βασιλειάς Δημήτριος
9.      Συζήτηση επί της πρωτοβουλίας κατοίκων Καρλοβάσου για δημιουργία και ανάπλαση
      παιδικών χαρών και ελεύθερων χώρων αναψυχής για παιδιά.
      Εισηγητής:
10.  Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά των ΔΑΡΔΑΝΟΥ ΖΑΦΕΙΡΗ
      και ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΛΟΥΜΗ κατοίκων Προσφυγικών Βαθέος  Σάμου.
      Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες.
11.  Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
      ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 1ΟΥ ΚΑΙ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΕ ΒΑΘΕΟΣ ΣΑΜΟΥ» στο
      Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο Άξονας Προτεραιότητας 2Β υποδομές
      υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού με τίτλο «Αναβάθμιση των υποδομών
      πρωτοβάθμιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και έγκριση μελέτης και τευχών
      δημοπράτησης.
      Εισηγητής: Τεχνικές Υπηρεσίας
12.Έγκριση της μελέτης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΜΟΥ ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘ’  
 ΥΨΟΣ» και υποβολή της για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο   
 Άξονας  Προτεραιότητας 2Β υποδομές  υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού με τίτλο   
 «Αναβάθμιση των υποδομών πρωτοβάθμιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»
     Εισηγητής: Τεχνικές Υπηρεσίας.
13.  Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ –
      ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 1ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ ΚΑΙ  
      ΠΡΟΣΘΗΚΗ  ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ»
 Εισηγητής: Τεχνικές Υπηρεσίας.
14.Συγκρότηση προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Εργασίες ύδρευσης Αποχέτευσης στο μονοπάτι του παλαιού Καρλοβάσου».
Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες.
15.  Έγκριση πρωτοκόλλου  οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση εξωτερικού
     δικτύου ύδρευσης Καρλοβάσου».
     Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες.
16. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου  «Αντικατάσταση εσωτερικού 
  δικτύου ύδρευσης Καρλοβάσου».
  Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες.
17. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή παλαιού  
  λιθόστρωτου Παλαιού Καρλοβάσου».
  Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες.
18. Έγκριση 3ου ΑΠΕ Τελικού – Τακτοποιητικού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ 
  ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΣΑΜΟΥ»
     Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες.
19. Συγκρότηση προσωρινής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
  ΛΙΜΕΝΑ ΣΑΜΟΥ».
  Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες.
20. Έγκριση 5ου τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου: «ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
  ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΜΟΥ».
  Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες
21. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
  ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΜΟΥ».
  Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες.
22. Έγκριση 2ου Τακτοποιητικού Α.Π. του έργου «ΑΠΟΡΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
  ΚΑΤΑΒΟΘΡΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΤΑΒΟΘΡΑ  
  ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ
  Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες.
23. Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 
  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΜΠΟΥ».
  Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες.
24. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
  ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Ε ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ».
  Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες.
25. Έγκριση 4ου τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου Αντικατάσταση Εσωτερικού δικτύου 
   ύδρευσης πόλεως Σάμου»
  Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες.  
26. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινή και οριστική παραλαβής του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  
  ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ».
  Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες.
27. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας Ξενοδοχειακού εξοπλισμού Μ.Ν.Ν.Τ.Α.
  Εισηγητής: Τμήμα προμηθειών.
28. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας «Προμήθεια ειδικών εκθετικών κατασκευών και
  προθήκων (Μ.Ν.Ν.Τ.Α).
  Εισηγητής: Τμήμα προμηθειών
29. Έγκριση διενέργειας προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
  Εισηγητής: Τμήμα προμηθειών.
30. Έγκριση διενεργείας της προμηθείας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργία
  δομών του Δήμου & γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό έτους 2016».
     Εισηγητής: Τμήμα προμηθειών.
31. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 16/2016 απόφασης του ΝΠΔΔ  ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ με θέμα έγκριση απολογισμού 
  Οικ. έτους 2015».
  Εισηγητής: Ανδρεάδου Σουλτάνα πρόεδρος ΝΠΔΔ.
32. Κατανομή λειτουργικών δαπανών στη Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Σχολική 
  Επιτροπή Δήμου Σάμου.
  Εισηγητής: Καραγιάννης Δημήτριος πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Παιδείας.
33. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Πλατείας Χώρας.
  Εισηγητής: Τσιρίγος Δημήτριος πρόεδρος Δ/Κ Χώρας.
34. Παράταση μείωσης μισθωμάτων ακινήτων του Δήμου.
  Εισηγητής: Οικονομική υπηρεσία
35. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
  Εισηγητής: Οικονομική υπηρεσία
36. Διαγραφές τελών ΔΕ Μαραθοκάμπου
  Εισηγητής: Οικονομική υπηρεσία.
37. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 47/2016 απόφαση της ΕΠΖ με θέμα: Παραχώρηση
  Κοινοχρήστων  χώρων στην Πλατεία «ΒΑΛΑΣΚΑΤΖΗ» Δ/Κ Καρλοβασίων.
  Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς πρόεδρος ΕΠΖ
38. Έγκριση της υπ’  αριθμ 36/2016 απόφασης της ΕΠΖ με θέμα: Παραχώρηση χώρου  
  στάθμευσης και διαμόρφωση δημοτικού δρόμου (Δ/Κ Σαμίων- οδός Παυσανίου)   
  Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς πρόεδρος ΕΠΖ.
39. Έγκριση της υπ’ αριθμ’ 37/2016 απόφαση της ΕΠΖ με θέμα: Κυκλοφοριακή μελέτη
  πεζοδρόμησης τμήματος οδού Χρ. Σμύρνης πόλεως Σάμου.
  Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς πρόεδρος ΕΠΖ
40. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 38/16 απόφασης της ΕΠΖ με θέμα : Τοποθέτηση σταθερών
  εμποδίων (κολωνάκια) στο χώρο στάθμευσης Μανολατών (Τ/Κ Μανολατών)
  Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς πρόεδρος ΕΠΖ.
41. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 42/16 απόφασης της ΕΠΖ με θέμα : Μετατόπιση περιπτέρου
  Ζαχαράκη».
 Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς πρόεδρος ΕΠΖ.
42. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 43/16 απόφασης της ΕΠΖ με θέμα : Έκθεση αυτοψίας Τμήματος  
  Αγροτικής παραγωγής (κλάδεμα δέντρων στην ΤΚ Μύλων)
  Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς πρόεδρος ΕΠΖ.
43. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 44/16 απόφασης της ΕΠΖ με θέμα : Τοποθέτηση προτομής του
  Σάμιου Αγωνιστή Μιλτιάδη Χούμα στην πλατεία της κοινότητας.
  Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς πρόεδρος ΕΠΖ.
44. Έγκριση  απόφασης της ΕΠΖ με θέμα : Τοποθέτηση προτομής του
  Σάμιου Αγωνιστή Μιλτιάδη Χούμα στην πλατεία της κοινότητας.
  Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς πρόεδρος ΕΠΖ.
45. Καθορισμός θεσης τοποθετησης τροχηλατης καντινας στη θεση Αγιος Ισιδωρος της Τ/Κ
  Δρακαίων.
  Εισηγητής: Τμήμα Δανειοδοτήσεων και εμπορικών δραστηριοτήτων.
46. Παραχώρηση χώρου της Μαυρογένειου Επαγγελματικής Σχολής στο πολιτιστικό 
  Σωματείο με την επωνυμία  ΧΟΡ.Ο.Σ»
47. Έγκριση πληρωμής ηλεκτρικού ρεύματος γεώτρησης Περρη.
  Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες.
48.  Μετακινήσεις Δήμαρχου, Αντιδημάρχων και δημ. συμβούλων.
                                                           
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αμυρσώνης Κων/νος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου