Σάββατο, 25 Νοεμβρίου 2017

Δημήτριος Σεβαστάκης, Πρόεδρος της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων! “Ουσιαστική συζήτηση και εμβάθυνση στις ευρωπαϊκές δράσεις για την ηθική στον αθλητισμό”

“Ουσιαστική συζήτηση και εμβάθυνση στις ευρωπαϊκές δράσεις για την ηθική στον αθλητισμό”
Ο Υφυπουργός πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Γεώργιος Βασιλειάδης και ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού κ. Ιούλιος Συναδινός, ενημέρωσαν τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για μια σειρά από ζητήματα με βάση τη θεματική: Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την άθληση και την ηθική/δεοντολογία στον αθλητισμό. Η συμβολή της Ελλάδας και το πλαίσιο ανάληψης δράσεων.” Κατά τη συνεδρίαση προέδρευσε ο κ. Δημήτριος Σεβαστάκης, Πρόεδρος της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
“Ουσιαστική συζήτηση και εμβάθυνση στις ευρωπαϊκές δράσεις για την ηθική στον αθλητισμό”
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η συζήτηση στις αρμόδιες Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Μορφωτικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων σχετικά με το ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής στον αθλητισμό και τις δράσεις για την ενίσχυση της ηθικής/δεοντολογίας στην άθληση. Στη συνεδρίαση ενημέρωσαν τους βουλευτές των επιτροπών, ο Υφυπουργός Αθλητισμού κύριος Γεώργιος Βασιλειάδης και ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού κ. Ιούλιος Συναδινός, ενώ προέδρευσε ο Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής κύριος Δημήτρης Σεβαστάκης.
Η συνεδρίαση εγγράφεται σε μία ευρύτερη προσπάθεια κατανόησης των ειδικών θεματικών που αφορούν στον αθλητισμό και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την καταπολέμηση της απάτης, τις δράσεις ενάντια στην χειραγώγηση αθλητικών αποτελεσμάτων, τις δράσεις σε σχέση με την καταπολέμηση της βίας και του ρατσισμού, αλλά και την αλληλεπίδραση με ζητήματα όπως η κινητοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για την κοινωνική ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Στη συζήτηση αναπτύχθηκαν επίσης μια σειρά από θέματα που άπτονται της προστασίας της δημόσιας υγείας, ιδιαίτερα σε σχέση με την καταπολέμηση της φαρμακοδιέγερσης στον αθλητισμό αναψυχής, αλλά και ζητήματα δεοντολογίας, όπως τα όρια της εμπορευματοποίησης του σώματος στον επαγγελματικό αθλητισμό.
Όπως τόνισε ο Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων κύριος Δημήτριος Σεβαστάκης, η συγκεκριμένη συζήτηση αποτελεί την πρώτη μιας σειράς πρωτοβουλιών για την ανάδειξη των θεμάτων που άπτονται των ευρωπαϊκών πολιτικών για τον αθλητισμό, καθώς το θέμα αφορά εκατομμύρια πολίτες, ενώ η κατανόηση, ο εμπλουτισμός και η ενίσχυση του ευρωπαϊκού πλαισίου δράσης αποτελεί παράθυρο ευκαιρίας για την εξυγίανση και την οργανωμένη ανάπτυξη του αθλητισμού σε εθνικό και ευρωπαϊκό  επίπεδο.  
Από το γραφείο του Βουλευτή


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου