Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2016

Παραλαβή και διάθεση από τους Συλλόγους Πολυτέκνων αποσυρομένων οπωροκηπευτικών στα μέλη τους, που έχουν τις προϋποθέσεις που προβλέπει η σχετική Κ.Υ.Α. ΣΧΕΤ.: α. Υπ’ αριθ.Δ23/οικ.21812-1659/2016 (ΦΕΚ 1740/Β/15-6-2016) Κ.Υ.ΑΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΣΑΜΟΥ – ΙΚΑΡΙΑΣ & ΦΟΥΡΝΩΝ
Κόμβος Μαλαγαρίου Σάμου, Τ.Κ. 83100 (Τηλ. 2273023900 - 6977871532)
Σάμος 11 Ιουλίου 2016                                                  Αρ. Πρωτ. : 27
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
                 ΘΕΜΑ: Παραλαβή και διάθεση από τους Συλλόγους Πολυτέκνων αποσυρομένων οπωροκηπευτικών στα μέλη τους, που έχουν τις προϋποθέσεις που προβλέπει η σχετική Κ.Υ.Α.
ΣΧΕΤ.: α. Υπ’ αριθ.Δ23/οικ.21812-1659/2016 (ΦΕΚ 1740/Β/15-6-2016) Κ.Υ.Α
                         β. Εγκύκλιος Υπ. Αρ. 2 / 2016 της ΑΣΠΕ.
          Σας γνωρίζουμε ότι με (β) σχετικό η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος μας ενημέρωσε ότι στη νέα Κ.Υ.Α. (α) σχετικό για το θέμα που αφορά στη διαδικασία παραλαβής και διάθεσης από το σύλλογό μας αποσυρομένων οπωροκηπευτικών ότι συμπεριλαμβάνονται πλέον με ξεχωριστό άρθρο και οι πολύτεκνες οικογένειες.
         Προκειμένου ο σύλλογός μας να τηρήσει επακριβώς ως ο Νόμος ορίζει την εν λόγω διαδικασία ενημερώνει τα μέλη του να εφαρμόσουν ΑΜΕΣΑ τα παρακάτω:
Δικαιούχοι παραλαβής των αποσυρομένων οπωροκηπευτικών
με βάση τα νέα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια, συμπεριλαμβάνονται και οι πολύτεκνες οικογένειες οι οποίες, ανάλογα με τον αριθμό των προστατευομένων τέκνων, έχουν ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ως κατωτέρω:
α. Πολύτεκνοι γονείς με έστω και 1 προστατευόμενο τέκνο  και μέχρι
     τέσσερα τέκνα                                                                             17.280 €
β. Πολύτεκνοι γονείς με 5 προστατευόμενα τέκνα                           20.160 €
γ. Πολύτεκνοι γονείς με 6 προστατευόμενα τέκνα                           23.040 €
δ. Πολύτεκνοι γονείς με 7 προστατευόμενα τέκνα                           25.920 €
ε. Πολύτεκνοι γονείς με 8 προστατευόμενα τέκνα                           28.800 €
στ. Πολύτεκνοι γονείς με 9 προστατευόμενα τέκνα                         31.680 €
ζ. Πολύτεκνοι γονείς με 10 προστατευόμενα τέκνα                         34.560 €
η. Πολύτεκνοι γονείς με 11 προστατευόμενα τέκνα                         37.440 €
θ. Πολύτεκνοι γονείς με 12 προστατευόμενα τέκνα                         40.320 €
ι. Πολύτεκνοι γονείς με 13 προστατευόμενα τέκνα                          43.200 €

Οι πολύτεκνοι που εμπίπτουν στα παραπάνω πρέπει να αποστείλουν ΑΜΕΣΑ στα Γραφεία του Συλλόγου ταχυδρομικώς ή οι ίδιοι  στη Διεύθυνση:
            « ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΣΑΜΟΥ – ΙΚΑΡΙΑΣ & ΦΟΥΡΝΩΝ
            Κόμβος Μαλαγαρίου , Σάμος , ΤΚ 83100»

Τα παρακάτω δικαιολογητικά:
- Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως.
- Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας του οικονομικού έτους 2015.
            - Πλήρη Διεύθυνση και Τηλέφωνο.

                                                    Με σεβασμό
                                                                   Για το Διοικητικό Συμβούλιο
                            Ο                                                                 Ο
                  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                             ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου