Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017

Δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αντισυνταγματικές οι παρατάσεις των συμβάσεων ορισμένου χρόνου των εργαζομένων στην καθαριότητα


Δημόσια  έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου!!!
Αντισυνταγματικές οι παρατάσεις των συμβάσεων ορισμένου χρόνου των εργαζομένων στην καθαριότητα.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΣΑΜΟΣ Τ.Κ. 83100
ΤΗΛ. 22733-50111
          22733-50126
FAX : 22730-24401
Σάμος,   21  Ιουνίου 2017
Αρ. πρωτ.  15396

ΠΡΟΣ
1.   Δήμαρχο Σάμου
2.   Δημοτικούς Συμβούλους Σάμου.
      (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

ΚΟΙΝ.
1.   Βουλευτή Σάμου
2.   Αντιπεριφερειάρχη Σάμου
3.   Περιφερειακούς συμβούλους
4.   Εκπροσώπους  Κομμάτων
5.   Μ.Μ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλισης Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου»
(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια  έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεών του (Πλατεία Πυθαγόρα) την  22η του μηνός Ιουνίου  2017, ημέρα  Πέμπτη και ώρα έναρξης 18:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα: Υιοθέτηση ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου   για τους συμβασιούχους του Δήμου Σάμου.
Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω της δημοσίευσης της Απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού συνεδρίου με την οποία  κρίνονται  αντισυνταγματικές οι παρατάσεις των συμβάσεων ορισμένου χρόνου των εργαζομένων στην καθαριότητα.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
  
                                                                             Αμυρσώνης Κων/νος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου